Đà Nẵng: Công an tìm ra người tung đề kiểm tra Toán cuối kỳ lên Facebook

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 ở Đà Nẵng được chia sẻ lên mạng xã hội.
Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 ở Đà Nẵng được chia sẻ lên mạng xã hội.
Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 ở Đà Nẵng được chia sẻ lên mạng xã hội.
Lên top