Đà Nẵng: Công an không bắt buộc người dân dùng dịch vụ "ship" căn cước công dân về tận nhà

Công an các quận, huyện tổ chức làm thủ tục cấp CCCD lưu động và tăng lên 3 ca/ngày để bảo đảm thuận lợi cho dân. Ảnh: HL
Công an các quận, huyện tổ chức làm thủ tục cấp CCCD lưu động và tăng lên 3 ca/ngày để bảo đảm thuận lợi cho dân. Ảnh: HL
Công an các quận, huyện tổ chức làm thủ tục cấp CCCD lưu động và tăng lên 3 ca/ngày để bảo đảm thuận lợi cho dân. Ảnh: HL
Lên top