Đà Nẵng có thêm 2 "ATM gạo" cho “ai cần cứ lấy”

Đà Nẵng có thêm "ATM gạo" cho “ai cần cứ lấy”. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng có thêm "ATM gạo" cho “ai cần cứ lấy”. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng có thêm "ATM gạo" cho “ai cần cứ lấy”. Ảnh: Thuỳ
Lên top