Đà Nẵng: Chung cư xã hội xây xong không ai quản lý, nhanh hỏng chóng hư

Chung cư An Trung 2 mới hoạt động đã xuống cấp, hư hỏng.
Chung cư An Trung 2 mới hoạt động đã xuống cấp, hư hỏng.
Chung cư An Trung 2 mới hoạt động đã xuống cấp, hư hỏng.
Lên top