Đà Nẵng chấn chỉnh việc trông gửi xe ở bệnh viện sau phản ánh từ dân

Đà Nẵng chấn chỉnh việc trông gửi xe ở bệnh viện sau phản ánh từ người dân về một loại vé ra vào cổng không nằm trong quy định. Ảnh: Vũ Trọng
Đà Nẵng chấn chỉnh việc trông gửi xe ở bệnh viện sau phản ánh từ người dân về một loại vé ra vào cổng không nằm trong quy định. Ảnh: Vũ Trọng
Đà Nẵng chấn chỉnh việc trông gửi xe ở bệnh viện sau phản ánh từ người dân về một loại vé ra vào cổng không nằm trong quy định. Ảnh: Vũ Trọng
Lên top