Đà Nẵng cám ơn cả nước đã “dành trọn tình cảm” chung tay chống COVID-19

Đà Nẵng cám ơn cả nước đã “dành trọn tình cảm” chung tay chống COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cám ơn cả nước đã “dành trọn tình cảm” chung tay chống COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cám ơn cả nước đã “dành trọn tình cảm” chung tay chống COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top