Đà Nẵng cách ly ở khách sạn: Trong nước được, về từ nước ngoài lại không?

Một khách sạn ở Đà Nẵng được doanh nghiệp thuê để cách ly tập trung nhân viên của mình trong đợt dịch vừa qua. Ảnh: Tường Minh
Một khách sạn ở Đà Nẵng được doanh nghiệp thuê để cách ly tập trung nhân viên của mình trong đợt dịch vừa qua. Ảnh: Tường Minh
Một khách sạn ở Đà Nẵng được doanh nghiệp thuê để cách ly tập trung nhân viên của mình trong đợt dịch vừa qua. Ảnh: Tường Minh
Lên top