Đà Nẵng: 2 tháng không doanh nghiệp nào tiếp cận được gói hỗ trợ 16.000 tỉ

Dịch bệnh khiến cả người lao động và doanh nghiệp lao đao nhưng nhiều chính sách vẫn chưa đến được với họ. Ảnh: Thuỳ Trang
Dịch bệnh khiến cả người lao động và doanh nghiệp lao đao nhưng nhiều chính sách vẫn chưa đến được với họ. Ảnh: Thuỳ Trang
Dịch bệnh khiến cả người lao động và doanh nghiệp lao đao nhưng nhiều chính sách vẫn chưa đến được với họ. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top