Đã làm căn cước công dân nhưng chưa được trả, có làm lại mới được không?

Lên top