Đã có tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng Phóng viên, Biên tập viên

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTTTT. Ảnh minh họa: LDO.
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTTTT. Ảnh minh họa: LDO.
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTTTT. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top