Đã có thể tuyển công chức bằng hình thức kết hợp phỏng vấn và viết

Bổ sung hình thức tuyển dụng công chức. Ảnh minh hoạ: LDO
Bổ sung hình thức tuyển dụng công chức. Ảnh minh hoạ: LDO
Bổ sung hình thức tuyển dụng công chức. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top