Đã chuyển làm việc khác, có được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp?

Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm nghề, công việc gây ra bệnh nghề nghiệp. Ảnh Nam Dương
Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm nghề, công việc gây ra bệnh nghề nghiệp. Ảnh Nam Dương
Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm nghề, công việc gây ra bệnh nghề nghiệp. Ảnh Nam Dương
Lên top