Cưỡng chế thu hồi đất cho tư nhân làm trại lợn: Băn khoăn pháp lý

Dự án trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả của tư nhân tại xã Hương Xuân. Ảnh: PV
Dự án trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả của tư nhân tại xã Hương Xuân. Ảnh: PV
Dự án trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả của tư nhân tại xã Hương Xuân. Ảnh: PV
Lên top