Cưỡng chế, tháo dỡ công trình không đúng quy định, dân không đồng tình

Vị trí đất bà Thi xây dựng nhà ở. Ảnh: Lưu Hoàng
Vị trí đất bà Thi xây dựng nhà ở. Ảnh: Lưu Hoàng
Vị trí đất bà Thi xây dựng nhà ở. Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top