Cưỡng chế công trình “xẻ thịt” đất, cống hóa kênh mương làm quán nhậu

Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy tiến hành cưỡng chế những công trình vi phạm trên đất cống hóa kênh mương.
Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy tiến hành cưỡng chế những công trình vi phạm trên đất cống hóa kênh mương.
Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy tiến hành cưỡng chế những công trình vi phạm trên đất cống hóa kênh mương.
Lên top