Cưỡi voi, bị ngã trọng thương - tai nạn đã được cảnh báo trước

Hoạt động du lịch cưỡi voi vẫn còn phổ biến tại Đắk Lắk. Ảnh: T.H
Hoạt động du lịch cưỡi voi vẫn còn phổ biến tại Đắk Lắk. Ảnh: T.H
Hoạt động du lịch cưỡi voi vẫn còn phổ biến tại Đắk Lắk. Ảnh: T.H
Lên top