Cuộc chiến giành lại vỉa hè: Nói thẳng nói thật để có quyết tâm

Đội Quy tắc đô thị quận Hải Châu gỡ bỏ các vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép.  Ảnh Hữu Long
Đội Quy tắc đô thị quận Hải Châu gỡ bỏ các vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép. Ảnh Hữu Long