Cung Thiếu nhi Quảng Ninh: Sân tập rủ nhau đóng cửa, trẻ em thiếu sân chơi

Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top