Cũng như dịch COVID-19, hạnh phúc cũng có thể "lây lan"

Bà Lê Thị Niệm, người đã đạp xe lên xã ủng hộ 1 triệu đồng để chống dịch COVID-19. Ảnh: AT
Bà Lê Thị Niệm, người đã đạp xe lên xã ủng hộ 1 triệu đồng để chống dịch COVID-19. Ảnh: AT
Bà Lê Thị Niệm, người đã đạp xe lên xã ủng hộ 1 triệu đồng để chống dịch COVID-19. Ảnh: AT
Lên top