Cùng con trong ngày khai giảng đặc biệt

Học sinh Hà Tĩnh dự lễ khai giảng trực tuyến ngày 5.9. Ảnh: Trần Phong
Học sinh Hà Tĩnh dự lễ khai giảng trực tuyến ngày 5.9. Ảnh: Trần Phong
Học sinh Hà Tĩnh dự lễ khai giảng trực tuyến ngày 5.9. Ảnh: Trần Phong
Lên top