Củng cố hồ sơ điều tra 3 chung cư vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Công trình vi phạm PCCC.
Công trình vi phạm PCCC.
Công trình vi phạm PCCC.