Cúng bái phản cảm trong bệnh viện ở Quảng Nam: Cầu mong có nhiều bệnh nhân?

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã được lãnh đạo bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước xác nhận.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã được lãnh đạo bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước xác nhận.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã được lãnh đạo bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước xác nhận.
Lên top