Cục Thuế Hà Nội phản hồi vụ việc giảm thuế TNCN cho người tâm thần nặng