Cư dân “than trời” vì giá nước thu cao

Giá bán nước sinh hoạt theo quy định TP.Hà Nội.
Giá bán nước sinh hoạt theo quy định TP.Hà Nội.
Giá bán nước sinh hoạt theo quy định TP.Hà Nội.
Lên top