Cư dân “than trời” vì giá nước thu cao

Giá bán nước sinh hoạt theo quy định TP.Hà Nội.
Giá bán nước sinh hoạt theo quy định TP.Hà Nội.