Cư dân NƠX Bắc Hà Lucky Building “tố” chủ đầu tư chậm trễ giao quỹ bảo trì

Hiện nay, công trình trên vẫn chưa được nghiệm thu PCCC. Ảnh: TV
Hiện nay, công trình trên vẫn chưa được nghiệm thu PCCC. Ảnh: TV