Cư dân chung cư Thăng Long Garden “tố” nước sinh hoạt có hàm lượng asen cao hơn quy định?

Nhiều gia đình gặp tình trạng nước sinh hoạt vẩn đục.
Nhiều gia đình gặp tình trạng nước sinh hoạt vẩn đục.
Nhiều gia đình gặp tình trạng nước sinh hoạt vẩn đục.
Lên top