CSGT Đà Nẵng tích cực xử lý vi phạm giao thông qua phản ánh công dân

CSGT Đà Nẵng xử lý vi phạm giao thông qua phản ánh công dân. Ảnh: CSGT
CSGT Đà Nẵng xử lý vi phạm giao thông qua phản ánh công dân. Ảnh: CSGT
CSGT Đà Nẵng xử lý vi phạm giao thông qua phản ánh công dân. Ảnh: CSGT
Lên top