Công viên hơn 50 tỉ chưa bàn giao đã hư hỏng

Công viên trung tâm TP.Trà Vinh. Ảnh: H.T
Công viên trung tâm TP.Trà Vinh. Ảnh: H.T
Công viên trung tâm TP.Trà Vinh. Ảnh: H.T
Lên top