"Công ty TNHH Một mình tao" có thể khiếu nại nếu không được cấp phép

Lên top