Công ty TNHH Giáo dục Master English bị tố nợ lương giáo viên

Thông tin, hình ảnh trên trang web của Trung tâm Anh ngữ Thế hệ mới -SAS. Ảnh: Chụp màn hình
Thông tin, hình ảnh trên trang web của Trung tâm Anh ngữ Thế hệ mới -SAS. Ảnh: Chụp màn hình
Thông tin, hình ảnh trên trang web của Trung tâm Anh ngữ Thế hệ mới -SAS. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top