Công ty thực phẩm bị xử phạt hành chính liên quan đến vấn đề xả thải

Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam có trụ sở số 6 TT12, khu đô thị Văn Phú (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Ảnh PV.
Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam có trụ sở số 6 TT12, khu đô thị Văn Phú (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Ảnh PV.
Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam có trụ sở số 6 TT12, khu đô thị Văn Phú (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Ảnh PV.
Lên top