Công ty Tân Bình phản hồi vụ kiện huỷ hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Cuộc chiến không hồi kết tại dự án nhà ở xã hội Tân Bình khiến khách hàng mệt mỏi. Ảnh: Gia Miêu
Cuộc chiến không hồi kết tại dự án nhà ở xã hội Tân Bình khiến khách hàng mệt mỏi. Ảnh: Gia Miêu
Cuộc chiến không hồi kết tại dự án nhà ở xã hội Tân Bình khiến khách hàng mệt mỏi. Ảnh: Gia Miêu
Lên top