Công ty sản xuất thực phẩm gây tiếng ồn trong khu dân cư sẽ di dời

Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam có trụ sở số 6 TT12, khu đô thị Văn Phú (Phú La, Hà Đông, Hà Nội). Ảnh PV.
Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam có trụ sở số 6 TT12, khu đô thị Văn Phú (Phú La, Hà Đông, Hà Nội). Ảnh PV.
Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam có trụ sở số 6 TT12, khu đô thị Văn Phú (Phú La, Hà Đông, Hà Nội). Ảnh PV.
Lên top