Công ty đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin bất hợp tác chính quyền

Công ty Đức Thành đổ trộm hàng trăm tấn chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin ra môi trường. Ảnh: HL
Công ty Đức Thành đổ trộm hàng trăm tấn chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin ra môi trường. Ảnh: HL
Công ty Đức Thành đổ trộm hàng trăm tấn chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin ra môi trường. Ảnh: HL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top