Công ty CP Nông sản Phú Gia tiếp thu, đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Công ty CP nông sản Phú Gia là đơn vị chiếm thị phần lớn về nông sản ở Thanh Hoá. Ảnh: Văn Dũng
Công ty CP nông sản Phú Gia là đơn vị chiếm thị phần lớn về nông sản ở Thanh Hoá. Ảnh: Văn Dũng
Công ty CP nông sản Phú Gia là đơn vị chiếm thị phần lớn về nông sản ở Thanh Hoá. Ảnh: Văn Dũng
Lên top