Công ty cổ phần Việt Vương: Nợ tiền nhà thầu phụ, vì sao?

Ông Hoàng Trọng Tân trao đổi với phóng viên tại trụ sở Báo Lao Động. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Hoàng Trọng Tân trao đổi với phóng viên tại trụ sở Báo Lao Động. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Hoàng Trọng Tân trao đổi với phóng viên tại trụ sở Báo Lao Động. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top