Công trình xây dựng trái phép "mọc" giữa khu dân cư, người dân bức xúc

Lên top