Công trình vi phạm trật tự xây dựng 48 Thợ Nhuộm (Hà Nội): Sai phần nào xử lý phần đó

Công trình xây dựng khiến tường nhà lân cận có hiện tượng bong tróc.
Công trình xây dựng khiến tường nhà lân cận có hiện tượng bong tróc.
Công trình xây dựng khiến tường nhà lân cận có hiện tượng bong tróc.
Lên top