Công trình nước sạch hơn chục tỉ bỏ hoang: UBND huyện hứa rồi làm ngơ?

Lên top