Công trình nước sạch hơn 6 tỉ ở Hoà Bình: 10 năm chưa một lần sử dụng

Công trình nước sạch  ở Hòa Bình được xây dựng hơn 10 năm nhưng chưa 1 lần sử dụng. Ảnh: Trọng Văn
Công trình nước sạch ở Hòa Bình được xây dựng hơn 10 năm nhưng chưa 1 lần sử dụng. Ảnh: Trọng Văn
Công trình nước sạch ở Hòa Bình được xây dựng hơn 10 năm nhưng chưa 1 lần sử dụng. Ảnh: Trọng Văn
Lên top