Công trình nước sạch hoạt động ''ì ạch'': Tổng cục Thủy lợi yêu cầu làm rõ

Lên top