Công trình nước sạch hoạt động ''ì ạch'': Tạm thời chưa nhận bàn giao

Lên top