Công trình nước sạch hoạt động ''ì ạch'': Không dự tính được hồ nước sẽ cạn

Lên top