Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân xã đảo "khát nước" sạch

Công trình nước sạch ở xã đảo Tam Hải được đầu tư hơn 4 tỉ đồng nhưng không đưa vào sử dụng. Ảnh: Thanh Chung
Công trình nước sạch ở xã đảo Tam Hải được đầu tư hơn 4 tỉ đồng nhưng không đưa vào sử dụng. Ảnh: Thanh Chung
Công trình nước sạch ở xã đảo Tam Hải được đầu tư hơn 4 tỉ đồng nhưng không đưa vào sử dụng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top