Công trình Nhà văn hoá ở Bạc Liêu bị thông đồng rút ruột: Dân phản ứng

Sát đà kiềng thiết kế 16mm, đơn vị thi công chỉ 14mm vậy cũng được nghiệm thu. Ảnh người dân cung cấp.
Sát đà kiềng thiết kế 16mm, đơn vị thi công chỉ 14mm vậy cũng được nghiệm thu. Ảnh người dân cung cấp.
Sát đà kiềng thiết kế 16mm, đơn vị thi công chỉ 14mm vậy cũng được nghiệm thu. Ảnh người dân cung cấp.
Lên top