Công trình không phép bị đình chỉ vẫn ngang nhiên xây dựng

Mặc dù công trình đang bị đình chỉ thi công nhưng công nhân vẫn đang xây dựng.
Mặc dù công trình đang bị đình chỉ thi công nhưng công nhân vẫn đang xây dựng.
Mặc dù công trình đang bị đình chỉ thi công nhưng công nhân vẫn đang xây dựng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top