Công trình hơn 11 tỉ đồng thiết kế đường thẳng, thi công thành hình chữ V

Phần đá đổ chân kè công trình trạm bơm Vĩnh Đại. Ảnh: CTV.
Phần đá đổ chân kè công trình trạm bơm Vĩnh Đại. Ảnh: CTV.
Phần đá đổ chân kè công trình trạm bơm Vĩnh Đại. Ảnh: CTV.
Lên top