Công nhân về từ vùng dịch nhận hỗ trợ từ Công đoàn thế nào?

Do không đảm sản xuất " 3 tại chỗ" doanh nghiệp may mặc tại Bạc Liêu đành đóng cửa, gần 2000 công nhân không thể đi làm việc. Ảnh: Nhật Hồ
Do không đảm sản xuất " 3 tại chỗ" doanh nghiệp may mặc tại Bạc Liêu đành đóng cửa, gần 2000 công nhân không thể đi làm việc. Ảnh: Nhật Hồ
Do không đảm sản xuất " 3 tại chỗ" doanh nghiệp may mặc tại Bạc Liêu đành đóng cửa, gần 2000 công nhân không thể đi làm việc. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top