Công nhận kỷ luật đuổi việc kiểm lâm đánh bạc tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Trước đó, TAND huyện Bố Trạch tuyên sơ thẩm công nhận đơn kháng cáo và yêu cầu Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phục hồi các quyền lợi của ông Lai. Ảnh: CTV
Trước đó, TAND huyện Bố Trạch tuyên sơ thẩm công nhận đơn kháng cáo và yêu cầu Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phục hồi các quyền lợi của ông Lai. Ảnh: CTV
Trước đó, TAND huyện Bố Trạch tuyên sơ thẩm công nhận đơn kháng cáo và yêu cầu Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phục hồi các quyền lợi của ông Lai. Ảnh: CTV
Lên top