Công khai xin lỗi vợ chồng bị kết án oan tại Đắk Nông

TAND huyện Tuy Đức xin lỗi, cải chính công khai đối với người dân. Ảnh: Lin Xong
TAND huyện Tuy Đức xin lỗi, cải chính công khai đối với người dân. Ảnh: Lin Xong
TAND huyện Tuy Đức xin lỗi, cải chính công khai đối với người dân. Ảnh: Lin Xong
Lên top